Máy PTA công nghệ khí muối cát sinh học

Máy PTA công nghệ khí muối cát sinh học (đầu lấy cao Kim loại quý Titannium độ cứng 30 HC )

  • Xuất xứ: Trung Quốc
  • Bảo hành: 12 tháng