Số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0300588569.Ngày cấp: 20/11/2003.

Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh