Gói cơ bản

Gói thiết kế thi công + Bộ nhận diện thương hiệu (Basic) + Gói thiết bị phòng khám Silver

Tiết kiệm ngay: 21.286.500 VND

Thiết kế & thi công

Gói thiết kế thi công < 50m2 (cơ bản)
181.000.000 Giá mua lẻ: 185.000.000
 • Thiết kế nội thất 3D
 • Triển khai bản vẽ kĩ thuật 2D
 • Thi công nội thất

Thương hiệu

Bộ nhận diện thương hiệu (Basic)
13.691.500 Giá mua lẻ: 16.490.000
 • Thiết kế biển bảng phòng khám
 • Thiết kế logo doanh nghiệp
 • Xây dựng câu chuyện nhận diện thương hiệu
 • Bộ nhận diện hỗ trợ bán hàng
 • Chữ ký Email
 • Màu sắc và định dạng chữ - văn bản
 • Bộ thiết kế hỗ trợ truyền thông
 • Xuất tất cả các định dạng ảnh
 • Sổ tay thương hiệu

Thiết bị

Gói thiết bị phòng khám Silver
99.912.000 Giá mua lẻ: 108.600.000
 • Tay khoan M200E
 • Đèn hàn LED H
 • Ghế nha Silverfox 8000 C CRSO
 • Tay khoan NSK
 • Máy nén khí BF U370
 • Nồi hấp Triumph
 • Máy lấy cao UDS N2

Gói cao cấp

Gói thiết kế thi công (biển bảng cao cấp) + Bộ nhận diện thương hiệu (Basic) + Gói thiết bị phòng khám Gold

Tiết kiệm ngay: 24.650.520 VND

Thiết kế & thi công

Gói thiết kế thi công < 50m2 (cao cấp)
262.000.000 Giá mua lẻ: 265.000.000
 • Thiết kế nội thất 3D
 • Triển khai bản vẽ kĩ thuật 2D
 • Thi công nội thất

Thương hiệu

Bộ nhận diện thương hiệu (Basic)
17.592.000 Giá mua lẻ: 21.990.000
 • Thiết kế biển bảng phòng khám
 • Thiết kế logo doanh nghiệp
 • Xây dựng câu chuyện nhận diện thương hiệu
 • Bộ nhận diện hỗ trợ bán hàng
 • Chữ ký Email
 • Màu sắc và định dạng chữ - văn bản
 • Bộ thiết kế hỗ trợ truyền thông
 • Xuất tất cả các định dạng ảnh
 • Sổ tay thương hiệu

Thiết bị

Gói thiết bị phòng khám Gold
270.289.480 Giá mua lẻ: 287.542.000
 • Tay khoan M200E
 • Đèn hàn LED H
 • Ghế nha Silverfox 8000 C CRSO
 • Tay khoan NSK
 • Nồi hấp Woson Dolphin
 • Máy nén khí BF U370
 • X-Quang cầm tay Rextar-X
 • Sensor RVG 142
 • Máy lấy cao UDS N2

Yêu cầu tư vấn

Mọi thông tin của quý khách sẽ được bảo mật.

Hình ảnh mẫu

098 664 0077